• สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC (ไซโคโชว์)

 

 

 

Why choose us ?

การฝึกอบรมด้วยวิธี"ไซโคโชว์" เป็นทางเลือกใหม่ ใน การ  แก้ไพฤติกรรมขยะ  และพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของบุคลากร ที่ให้ประสิทธิผลอย่างเหนือความคาดหมายเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาบุคคลต่างเลือกใช้

 

Read more..

 

What we do ?

สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญา
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์

ด้วยกระบวนการไซโคโชว์  เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ที่ไม่พึง
ประสงค์ และ
พัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
ได้ทุกพฤติกรรม
โดยไม่มีข้อจำกัดของมนุษย์

 

Read more..

 

Meet our team

สถาบัน HBMI นำทีมโดย
ท่านอาจารย์ ปริญญา  ตันสกุล 

นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ พฤติกรรม (BSP)
ผู้สร้างทฤษฎี
  เเละกลยุทธ์
"
ไซโคโชว์เพื่อบูรณาการ
จิตสำนึกที่บกพร่องของมนุษย์

 

Read more..

 

หลักสูตร สอนจิตให้คิดบวก

หลักสูตร: POSITIVE THINKING
สอนจิตให้คิดบวก
(2-3 DAYS TRAINING COURSE)

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับขององค์กร
 

วัตถุประสงค์ :
1. ให้บุคลากรมองเห็นประโยชน์ของการคิด
2. ให้บุคลากรเรียนรู้วิธีสร้างพลังอำนาจในการคิด
3. ให้บุคลากรมีทักษะด้านการคิด และสร้างลักษณะนิสัยในการคิดบวก
 

กลยุทธ์ : ถ่ายทอดพฤติกรรมเป้าหมายผ่านจิตสำนึก ด้วยกระบวนการ Psycho Show ของ Parinya
 

วิทยากร : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, M.S. และคณะ
 

จำนวนวัน : 2-3 วัน
 

จำนวนผู้เข้าอบรม : 60 คน/รุ่น
 

พฤติกรรมเป้าหมาย :

1. ฝึกทักษะการสร้างสติให้ตนเอง เพื่อสร้างพลังอำนาจในการใช้สติปัญญาของสมอง
2. ฝึกทักษะการรู้กำหนดจิตเพื่อการคิดรู้ด้วยสมอง
3. ฝึกทักษะการรู้คิดด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้าย ด้วยการเรียนรู้ที่จะคิดเป็นภาพหรือการสร้าง "จินตภาพ"
4. ฝึกทักษะการรู้คิดด้านบวกด้วยสมองซีกซ้ายนำซีกขวา ด้วยหลักอิทัปปัจจยตาของพระพุทธเจ้า
5. ฝึกทักษะการรู้คิดด้านบวกด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้าย ในรูปแบบของการคิดสร้างสรรค์
6. สร้างสำนึกในการมองเห็นประโยชน์ของการคิดบวก และการนำไปใช้ในชีวิตจริง
7. สร้างสำนึกในการมองเห็นโทษของการคิดลบต่อตนเองและผู้อื่น สู่การแก้ไขตนเองในชีวิตจริง
8. ฝึกทักษะการมองโลกในแง่ดี ด้วยการมองให้รอบคอบ และมองให้รอบด้าน
9. ฝึกทักษะการเป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้ารับผิดชอบ
10 .ฝึกทักษะการบูรณาการความคิดร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและงาน

หมายเหตุ

 • พฤติกรรมเป้าหมายข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ซื้อบริการ สามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญของพฤติกรรมที่ต้องการ จากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ได้เอง
 • วัยวุฒิ คุณวุฒิ และตำแหน่งงานของผู้เข้าอบรม เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการดีไซน์กลยุทธ์ "ไซโคโชว์" ในการกำหนดรูปแบบของกิจกรรมหรือบทเรียนด้านพฤติกรรมของหลักสูตรนี้ ผู้ซื้อบริการจึงต้องแจ้งให้สถาบันฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันฝึกอบรม

 

scroll back to top

ลูกศิษย์ของเรา

ผลงานด้านหนังสือ

เรายินดีให้คำปรึกษา

 

 

แก้ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์
ต้องทำอย่างไร
?


"ปัญหาจิตวิทยาขององค์กร
เป็นปัญหาที่เข้าใจยาก
"


หากองค์กรของท่านต้องการปรึกษา
วางแผนพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่มี
ประสิทธิผลด้วยคนที่มีคุณภาพโดย
ใช้กระบวนการ"ไซโคโชว์" เรายินดี
ให้คำปรึกษาออกแบบหลักสูตร
เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรเฉพาะ
องค์กร
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แทนที่
จะเลือกจากหลักสูตรสำเร็จรูปที่แก้ปัญหา
ได้ไม่ตรงจุด

หลักสูตรตัวอย่างที่องค์กรต่างๆ
อบรมแล้วได้ผลสำเร็จ
         

ติดต่อเรา

โทร : 081-9349789, 081-6681478
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา