• สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC (ไซโคโชว์)

 

 

 

Why choose us ?

การฝึกอบรมด้วยวิธี"ไซโคโชว์" เป็นทางเลือกใหม่ ใน  การ  แก้ไขพฤติกรรมขยะ  และพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของบุคลากร ที่ให้ประสิทธิผลอย่างเหนือความคาดหมายเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาบุคคลต่างเลือกใช้

 

Read more..

 

What we do ?

สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญา
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์

ด้วยกระบวนการไซโคโชว์  เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  ที่ไม่พึง
ประสงค์ และพัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ได้ทุกพฤติกรรม
โดยไม่มีข้อจำกัดของมนุษย์

 

Read more..

 

Meet our team

สถาบัน HBMI นำทีมโดย
ท่านอาจารย์ ปริญญา  ตันสกุล 
นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ พฤติกรรม (BSP)
ผู้สร้างทฤษฎี  เเละกลยุทธ์
"ไซโคโชว์"  เพื่อบูรณาการ

จิตสำนึกที่บกพร่องของมนุษย์

 

Read more..

 

หลักสูตร สอนจิตให้คิดบวก

หลักสูตร: POSITIVE THINKING
สอนจิตให้คิดบวก
(2-3 DAYS TRAINING COURSE)

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับขององค์กร
 

วัตถุประสงค์ :
1. ให้บุคลากรมองเห็นประโยชน์ของการคิด
2. ให้บุคลากรเรียนรู้วิธีสร้างพลังอำนาจในการคิด
3. ให้บุคลากรมีทักษะด้านการคิด และสร้างลักษณะนิสัยในการคิดบวก
 

กลยุทธ์ : ถ่ายทอดพฤติกรรมเป้าหมายผ่านจิตสำนึก ด้วยกระบวนการ Psycho Show ของ Parinya
 

วิทยากร : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, M.S. และคณะ
 

จำนวนวัน : 2-3 วัน
 

จำนวนผู้เข้าอบรม : 60 คน/รุ่น
 

พฤติกรรมเป้าหมาย :

1. ฝึกทักษะการสร้างสติให้ตนเอง เพื่อสร้างพลังอำนาจในการใช้สติปัญญาของสมอง
2. ฝึกทักษะการรู้กำหนดจิตเพื่อการคิดรู้ด้วยสมอง
3. ฝึกทักษะการรู้คิดด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้าย ด้วยการเรียนรู้ที่จะคิดเป็นภาพหรือการสร้าง "จินตภาพ"
4. ฝึกทักษะการรู้คิดด้านบวกด้วยสมองซีกซ้ายนำซีกขวา ด้วยหลักอิทัปปัจจยตาของพระพุทธเจ้า
5. ฝึกทักษะการรู้คิดด้านบวกด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้าย ในรูปแบบของการคิดสร้างสรรค์
6. สร้างสำนึกในการมองเห็นประโยชน์ของการคิดบวก และการนำไปใช้ในชีวิตจริง
7. สร้างสำนึกในการมองเห็นโทษของการคิดลบต่อตนเองและผู้อื่น สู่การแก้ไขตนเองในชีวิตจริง
8. ฝึกทักษะการมองโลกในแง่ดี ด้วยการมองให้รอบคอบ และมองให้รอบด้าน
9. ฝึกทักษะการเป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้ารับผิดชอบ
10 .ฝึกทักษะการบูรณาการความคิดร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและงาน

หมายเหตุ

 • พฤติกรรมเป้าหมายข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ซื้อบริการ สามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญของพฤติกรรมที่ต้องการ จากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ได้เอง
 • วัยวุฒิ คุณวุฒิ และตำแหน่งงานของผู้เข้าอบรม เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการดีไซน์กลยุทธ์ "ไซโคโชว์" ในการกำหนดรูปแบบของกิจกรรมหรือบทเรียนด้านพฤติกรรมของหลักสูตรนี้ ผู้ซื้อบริการจึงต้องแจ้งให้สถาบันฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันฝึกอบรม

 

scroll back to top

ลูกศิษย์ของเรา

ผลงานด้านหนังสือ

เรายินดีให้คำปรึกษา

 

 

แก้ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์
ต้องทำอย่างไร
?


"ปัญหาจิตวิทยาขององค์กร
เป็นปัญหาที่เข้าใจยาก
"


หากองค์กรของท่านต้องการปรึกษา
วางแผนพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่มี
ประสิทธิผลด้วยคนที่มีคุณภาพโดย
ใช้กระบวนการ"ไซโคโชว์" เรายินดี
ให้คำปรึกษาออกแบบหลักสูตร
เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรเฉพาะ
องค์กร
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แทนที่
จะเลือกจากหลักสูตรสำเร็จรูปที่แก้ปัญหา
ได้ไม่ตรงจุด

หลักสูตรตัวอย่างที่องค์กรต่างๆ
อบรมแล้วได้ผลสำเร็จ 
Next >

ติดต่อเรา

โทร : 081-934-9789, 081-668-1478
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา