• วิทยากรของเรา  อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA., M.S.
  • ภาคเอกชน เเละภาครัฐ ที่มาอบรมกับ ไซโคโชว์

 

 

 

ไซโคโชว์ ดีกว่าอย่างไร


1 )  เป็นวิธีฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดพฤติกรรมเป้าหมายผ่านจิตสำนึกไม่ใช่การสอนให้รู้แล้วหวังให้จำเพื่อนำเอาไปใช้

2 )  ผู้เข้าฝึกอบรมจะมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอนโดยจะได้เล่น ได้เห็น ได้เป็น ได้คิด  และ

ได้ทำพฤติกรรมนั้นๆด้วยตนเอง

3 )  ให้บรรยากาศเหมือนเกิดขึ้นในชีวิตจริงแม้เป็นสถานการณ์จำลอง จึงสั่นสะเทือนจิตสำนึกผู้เข้าอบรมได้จริง  และเป็นธรรมชาติที่สุด

4 )  ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นวิธีฝึกอบรมที่หวังผลด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ได้มากที่สุดในยุคปัจจุบัน

5 )  สามารถแก้ไขพฤติกรรมขยะและพัฒนาทักษะในพฤติกรรมดีๆได้โดยไม่จำกัดพฤติกรรม  แม้

"สันดานเคยตัว" ก็แก้ไขได้ชั่วพลิกฝ่ามือ!!!

 

 

 

scroll back to top