เรามีข้อเสนอ 7 ดีให้พิจารณา 

  ดี 1
กลยุทธ์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาจิตปัญญาบุคลากรที่ดี
 
ดี 2
หลักสูตรพัฒนาพฤติกรรมบริการ และทีมเวอร์คที่ดี
 
ดี 3
วิทยากรชั้นดี ผู้สร้างทฤษฏีและกลยุทธ์ "ไซโคโชว์"
 
ดี 4
อัตราค่าตอบแทนคณะวิทยากร และเงื่อนไขพิเศษที่ดี
 
ดี 5
ยินดีให้บริการองค์กรท่าน ในทุกสถานที่ทั่วเมืองไทย
 
ดี 6
ผลลัพธ์ที่ดี เมื่อผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเหล่านี้แล้ว
 
ดี 7
ข้อเสนอที่ดีทั้ง 6 นี้เลือกนำเสนอแก่บางองค์กรเท่านั้น

 

scroll back to top