• อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA., M.S.
 • อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA., M.S.
 • อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA., M.S.

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA., M.S.

ปัจจุบัน :

 • ผู้อำนวยการและวิทยากร ฝึกอบรมปฏิบัติการประจำสถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HBMI
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา โครงงานปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั่วไป : HRD
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายทั่วไป : วิชาจิตวิทยาการขายและบริหาร จิตวิทยาการบริหาร การสร้าง และ การจัดการทีมเวอร์ค
  กระบวนการทำงานเป็นทีม และอื่น ๆ
 • ผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิมเพล็กซ์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการบริหารและผู้อำนายการ ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์จิตจักรวาล
 • ประธานชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก : The Universal of Chitchakaval Study Assembly
 • ประธานชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทย

ผลงานที่ยิ่งใหญ่

 • ผู้สร้างทฤษฎีการถ่ายทอดพฤติกรรมของปริญญา(Parinya 's Behavior Transference Theory) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ผ่านจิตสำนึก
 • ผู้สร้างทฤษฎีการกระตุ้นแรงบันดาลใจในตนเอง(Self-Stimulational Inspiration of Parinya 's Theory) เพื่อการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมใด ๆ ด้วยจิตสำนึกของตนเองโดยไม่ต้องถูกบังคับหรือจูงใจ
 • ผู้สร้างทฤษฏี และ ต้นแบบการฝึกอบรมปฏิบัติการ "ไซโคโชว์" และ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมด้วยตนเอง เพื่อการแก้ไขพฤติกรรมขยะและพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สำหรับบุคลากรขององค์กรทุกระดับที่ได้ผลเป็นรูปธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลปของ ทฤษฏีการถ่ายทอดพฤติกรรมและทฤษฏีการสร้างแรงบันดาลใจในตนเองของปริญญาที่ สนุก ท้าทายและได้ผลเป็นรูปธรรมที่สุดในปัจจุบัน
 • นักวิชาการสัมผัสพิเศษ ผู้ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาล เป็นความรู้ใหม่ด้านอภิปรัชญา (Pure Meta-Physics Knowledge) และแจ้งข่าวสาร
  การ ชำระโลกในยุคปัจจุบัน เพื่อการเปลี่ยนโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่ (New Age) จาก "จิตจักรวาล" โดยแจ้งข่าวสารการชำระโลกล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ เช่น กรณีซึนามิ และภัยพิบัติต่าง ๆ พร้อมด้วยความรู้ใหม่ที่จะช่วยบูรณาการจิตสำนึก และจิตวิญญาณมนุษย์ สู่การมีสันติสุขและบรรลุมรรคผลนิพพาน
 • ผู้เขียนหนังสือวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พฤติกรรม : ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน, ศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำ, คัมภีร์แห่งอัจฉริยะ, ทำไมทีมไม่เวอร์ค,
  หลักการสอนลูกให้เป็นเด็กดี, มีปัญญาอยู่กับตัวกลัวอะไร ฯลฯ
 • ผู้เขียนหนังสือด้านอภิปรัชญา : มหัศจรรย์พลังอำนาจแม่เหล็กโลก, พฤติกรรมมนุษย์จิตและจักรวาล, ความลับเบื้องหลังมิติโลก, อย่าคิดแบบจิตมนุษย์, มนุษย์ในมิติคู่ขนาน, 11:11 วันเวลาที่สิบเอ็ด รหัสแห่งหายนะโลก, วิทยาศาสตร์แห่งนิพพาน, มหาสติ, นักรบแห่งสุญญาตา, คนสองมิติ, และหนังสือชุด?จิตจักรวาล? ซีรี่ส์ต่าง ๆ
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ "เทพทิพย์มงคลธรรม" ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ดังนี้

   
  กรุงเทพมหานคร    
  - AM 945 Mhz 01 มีนบุรี   เวลา 23.00 - 23.30 น. จันทร์ - ศุกร์
  - AM 1143 Mhz อสมท.   เวลา 07.30 - 08.00 น. จันทร์ - อาทิตย์
  - AM 1251 Mhz 06 ทหารอากาศ   เวลา 22.30 - 23.00 น. จันทร์ - ศุกร์
  - AM 1350 Mhz พล 1 รอ.   เวลา 20.30 - 21.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
  - AM 1350 Mhz พล 1 รอ.   เวลา 08.30 - 09.00 น. อาทิตย์
  จังหวัดเชียงใหม่    
  - FM 95.25 Mhz สถานีวิทยุวิสาหกิจชุมชนคลื่นโลกเกษตร   เวลา 07.30 - 08.00 น. จันทร์ - ศุกร์
  - FM 98.50 Mhz สถานีวิทยุชุมชน VRP Radio   เวลา 19.30 - 20.00 น. จันทร์ - ศุกร์
  - FM 100.50 Mhz สถานีวิทยุชุมชน คลื่นกลางใจเมือง กลางใจคน อ.ฝาง   เวลา 07.30 - 08.00 น. จันทร์ - ศุกร์
  - FM 104.50 Mhz สถานีวิทยุชุมชน เวียงมะลิกา อ.เเม่อาย   เวลา 06.00 - 07.00 น. จันทร์ - ศุกร์
  จังหวัดเชียงราย    
  - FM 101.75 Mhz สถานีวิทยุท้องถิ่นคนพื้นเมือง อ.เเม่จัน   เวลา 07.30 - 08.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
  - FM 107.00 Mhz สถานีวิทยุชุมชน Pink Radio อ.เเม่สาย   เวลา 07.30 - 08.00 น. อาทิตย์,อังคาร,พฤหัส
  จังหวัดลำปาง    
  - FM 100.50 Mhz กู๊ดไทม์เรดิโอ อ.เมือง   เวลา 07.30 - 08.00 น. ทุกวัน
  - FM 103.00 Mhz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา (R-Radio Network)   เวลา 09.30 - 10.00 น. จันทร์ - ศุกร์
  - FM 108.00 Mhz ณรงค์พลเรดิโอ อ.เมือง   เวลา 05.00 - 06.00 น. ทุกวัน
  จังหวัดพิษณุโลก    
  - FM 107.25 Mhz สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.นเรศวร   เวลา 17.30 - 18.00 น. จันทร์
  จังหวัดลพบุรี    
  - FM 107.50 Mhz สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.ราชภัฏเทพสตรี   เวลา 08.30 - 09.00 น. จันทร์ - ศุกร์
  และสถานีวิทยุชุมชน หลายคลื่นความถี่ทั่วประเทศไทย
  คลิ๊กที่นี่เพื่อเลือกรับฟังรายการวิทยุ

ผลงานการเขียนหนังสือ ชุดจิตจักรวาล  ซีรี่ส์ต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. หนังสือวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พฤติกรรม

2. หนังสือด้านอภิปรัชญา

scroll back to top