• สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC (ไซโคโชว์)

 

 

 

Why choose us ?

การฝึกอบรมด้วยวิธี"ไซโคโชว์" เป็นทางเลือกใหม่ ใน  การ  แก้ไขพฤติกรรมขยะ  และพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของบุคลากร ที่ให้ประสิทธิผลอย่างเหนือความคาดหมายเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาบุคคลต่างเลือกใช้

 

Read more..

 

What we do ?

สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญา
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์

ด้วยกระบวนการไซโคโชว์  เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  ที่ไม่พึง
ประสงค์ และพัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ได้ทุกพฤติกรรม
โดยไม่มีข้อจำกัดของมนุษย์

 

Read more..

 

Meet our team

สถาบัน HBMI นำทีมโดย
ท่านอาจารย์ ปริญญา  ตันสกุล 
นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ พฤติกรรม (BSP)
ผู้สร้างทฤษฎี  เเละกลยุทธ์
"ไซโคโชว์"  เพื่อบูรณาการ

จิตสำนึกที่บกพร่องของมนุษย์

 

Read more..

 

หลักสูตร เพิ่มพลังทำ สร้างพลังทีม

หลักสูตร: CREATING GREATER TEAM SYNERGY
เพิ่มพลังทำ สร้างพลังทีม
(2-3 DAYS TRAINING COURSE)

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับขององค์กร
 

วัตถุประสงค์ :

1. ให้บุคลากรเรียนรู้ว่าจะสร้าง "พลังร่วมแห่งหมู่คณะ" ได้ต้องมาจากทีมที่มีประสิทธิผลเท่านั้น
2. ให้บุคลากรเรียนรู้ว่า "พลังร่วม" จะได้มาจากการมีจิตสำนึกที่ถูกต้องด้านใดบ้าง
3. ให้บุคลากรเรียนรู้ว่า ถ้าจะมี "จิตสำนึกที่ถูกต้อง" ในด้านนั้นๆ จะสั่นสะเทือนมันได้อย่างไร
 

กลยุทธ์ : ถ่ายทอดพฤติกรรมเป้าหมายผ่านจิตสำนึก ด้วยกระบวนการ Psycho Show ของ Parinya
 

วิทยากร : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, M.S. และคณะ
 

จำนวนวัน : 2-3 วัน
 

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 60 คน/รุ่น


พฤติกรรมเป้าหมาย : สร้างจิตสำนึกและทักษะด้านเทคนิค (Consciousness & Technical Skills) ดังนี้

1. ให้เรียนรู้ที่จะยอมรับกันได้อย่างสิ้นเชิงว่า " Many Heads & Hands Are Better Than One! "
2. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน
3. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกัน
4. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องใช้งานที่ทำร่วมกันเป็นศูนย์กลาง
5. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่และทำมันให้ดีที่สุด
6. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
7. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องใช้ช่องทางการสื่อสารให้เป็น
8. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
9. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่าง
10. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องยอมรับในผลสำเร็จหรือล้มเหลวของทีมร่วมกัน?
11. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องส่งเสริม สนับสนุน เกื้อกูลและให้กำลังใจกัน
12. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกคนจะต้องร่วมใจกันทำงานดุจเล่นดนตรีในจังหวะเดียวกัน

 

 

scroll back to top

ลูกศิษย์ของเรา

ผลงานด้านหนังสือ

เรายินดีให้คำปรึกษา

 

 

แก้ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์
ต้องทำอย่างไร
?


"ปัญหาจิตวิทยาขององค์กร
เป็นปัญหาที่เข้าใจยาก
"


หากองค์กรของท่านต้องการปรึกษา
วางแผนพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่มี
ประสิทธิผลด้วยคนที่มีคุณภาพโดย
ใช้กระบวนการ"ไซโคโชว์" เรายินดี
ให้คำปรึกษาออกแบบหลักสูตร
เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรเฉพาะ
องค์กร
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แทนที่
จะเลือกจากหลักสูตรสำเร็จรูปที่แก้ปัญหา
ได้ไม่ตรงจุด

หลักสูตรตัวอย่างที่องค์กรต่างๆ
อบรมแล้วได้ผลสำเร็จ 
Next >

ติดต่อเรา

โทร : 081-934-9789, 081-668-1478
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา