• สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC (ไซโคโชว์)

 

 

 

Why choose us ?

การฝึกอบรมด้วยวิธี"ไซโคโชว์" เป็นทางเลือกใหม่ ใน การ  แก้ไพฤติกรรมขยะ  และพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของบุคลากร ที่ให้ประสิทธิผลอย่างเหนือความคาดหมายเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาบุคคลต่างเลือกใช้

 

Read more..

 

What we do ?

สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญา
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์

ด้วยกระบวนการไซโคโชว์  เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ที่ไม่พึง
ประสงค์ และ
พัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
ได้ทุกพฤติกรรม
โดยไม่มีข้อจำกัดของมนุษย์

 

Read more..

 

Meet our team

สถาบัน HBMI นำทีมโดย
ท่านอาจารย์ ปริญญา  ตันสกุล 

นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ พฤติกรรม (BSP)
ผู้สร้างทฤษฎี
  เเละกลยุทธ์
"
ไซโคโชว์เพื่อบูรณาการ
จิตสำนึกที่บกพร่องของมนุษย์

 

Read more..

 

หลักสูตร เพิ่มพลังทำ สร้างพลังทีม

หลักสูตร: CREATING GREATER TEAM SYNERGY
เพิ่มพลังทำ สร้างพลังทีม
(2-3 DAYS TRAINING COURSE)

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับขององค์กร
 

วัตถุประสงค์ :

1. ให้บุคลากรเรียนรู้ว่าจะสร้าง "พลังร่วมแห่งหมู่คณะ" ได้ต้องมาจากทีมที่มีประสิทธิผลเท่านั้น
2. ให้บุคลากรเรียนรู้ว่า "พลังร่วม" จะได้มาจากการมีจิตสำนึกที่ถูกต้องด้านใดบ้าง
3. ให้บุคลากรเรียนรู้ว่า ถ้าจะมี "จิตสำนึกที่ถูกต้อง" ในด้านนั้นๆ จะสั่นสะเทือนมันได้อย่างไร
 

กลยุทธ์ : ถ่ายทอดพฤติกรรมเป้าหมายผ่านจิตสำนึก ด้วยกระบวนการ Psycho Show ของ Parinya
 

วิทยากร : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, M.S. และคณะ
 

จำนวนวัน : 2-3 วัน
 

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 60 คน/รุ่น


พฤติกรรมเป้าหมาย : สร้างจิตสำนึกและทักษะด้านเทคนิค (Consciousness & Technical Skills) ดังนี้

1. ให้เรียนรู้ที่จะยอมรับกันได้อย่างสิ้นเชิงว่า " Many Heads & Hands Are Better Than One! "
2. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน
3. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกัน
4. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องใช้งานที่ทำร่วมกันเป็นศูนย์กลาง
5. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่และทำมันให้ดีที่สุด
6. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
7. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องใช้ช่องทางการสื่อสารให้เป็น
8. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
9. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่าง
10. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องยอมรับในผลสำเร็จหรือล้มเหลวของทีมร่วมกัน?
11. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกๆคนจะต้องส่งเสริม สนับสนุน เกื้อกูลและให้กำลังใจกัน
12. ให้เรียนรู้ว่าพลังร่วมจะสร้างได้ ทุกคนจะต้องร่วมใจกันทำงานดุจเล่นดนตรีในจังหวะเดียวกัน

 

 

scroll back to top

ลูกศิษย์ของเรา

ผลงานด้านหนังสือ

เรายินดีให้คำปรึกษา

 

 

แก้ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์
ต้องทำอย่างไร
?


"ปัญหาจิตวิทยาขององค์กร
เป็นปัญหาที่เข้าใจยาก
"


หากองค์กรของท่านต้องการปรึกษา
วางแผนพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่มี
ประสิทธิผลด้วยคนที่มีคุณภาพโดย
ใช้กระบวนการ"ไซโคโชว์" เรายินดี
ให้คำปรึกษาออกแบบหลักสูตร
เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรเฉพาะ
องค์กร
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แทนที่
จะเลือกจากหลักสูตรสำเร็จรูปที่แก้ปัญหา
ได้ไม่ตรงจุด

หลักสูตรตัวอย่างที่องค์กรต่างๆ
อบรมแล้วได้ผลสำเร็จ
         

ติดต่อเรา

โทร : 081-9349789, 081-6681478
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา
 • ตัวอย่างบริษัท เเละภาคเอกชน ที่ฝึกอบรมกับเรา